Veranderingmanagement

  • Verandert u om te veranderen?
  • Verandert uw organisatie of uw omgeving?
  • Heeft u zicht op de levenscycli van uw organisatie?

REDO Consulting & Coaching ervaart dat veranderen bij veel mensen weerstand oproept. Toch zijn veranderen nodig om vitaal te blijven voor de volgende levensfase. De mens kent ook zijn ontwikkelingsfase. De eerste 21 levensjaren is hij duidelijk in ontwikkeling. De volgende 21 levensjaren zijn veelal de eerste ervaringen met arbeid. De volgende 21 levensjaren worden bepaald en is afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt na de eerste arbeidsfase.
Voor organisatie geldt eenzelfde cycli. Steeds het zelfde doen en niet reageren op de omgeving betekent ingehaald worden of niet uw uiteindelijke doel bereiken.

REDO Consulting & Coaching begeleidt het veranderingsproces door middel van o.a. coaching en training. Dit gebeurt echter wel op basis van een organisatie advies of organisatie ontwikkelingstraject. Veranderen om te veranderen is er bij REDO Consulting & Coaching niet bij.

Er kan gesteld worden dat: “Verandering is de enige constante binnen organisaties.”
Verbeterprogramma’s, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren… initiatieven genoeg. Wie heeft er niet mee te maken gehad? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is.
REDO Consulting & Coaching plaatst het veranderingstraject in het kader van hoe kan ik mijn doel realiseren. Moet ik mijn strategie aanpassen of ben ik op de juiste weg. Kan ik op deze wijze mijn plannen uitvoeren of moet ik extra maatregelen nemen. Het management en leidinggevenden worden bij dit proces begeleidt om de competenties binnen de organisatie te versterken.
Dit met doel een versterking te krijgen van:

  • Mensgericht leiderschap
  • Regie in eigen hand houden
  • Organisatiesensitiviteit
  • Probleemanalyse en resultaatgerichtheid.

Wilt u meer weten over deze business mogelijkheden? Wilt u onze referenties weten? Bel dan 0547 362050?