Organisatie Ontwikkeling

  • Is uw organisatie wel afgestemd op het realiseren van uw doelen?
  • Zijn de afdelingen mee gegroeid om de processen uit te kunnen voeren?
  • Zijn de medewerkers adequaat geïnstrueerd en getraind?

Het bestrijden van problemen en organisatorische vraagstukken vraagt aandacht. Want door de structuur van de organisatie te wijzigen, afdelingen en teams anders te ordenen of zelfs management lagen te verminderen of toe te voegen leidt in onze ogen alleen tot “schema” wijziging. Het doel de organisatie op deze wijze vitaler en effectiever te maken kost veel energie maar leidt normaliter niet tot het beoogde resultaat.

REDO Consulting & Coaching richt zich op het primaire proces en zoekt naar de effectieve bijdrage tot dit proces. Simpel “Hoe kan ik van A naar B komen” en wel op een zo eenvoudig, snelle en effectieve wijze. Om dit te bereiken voert het team van REDO Consulting & Coaching eerst een onderzoek uit naar de opbouw van het primaire en ondersteunende processen.
Een antwoord op dit onderzoek kan leiden tot een business re – engineering van het proces. Door het proces stapsgewijs te laten ontwikkelen ontwikkelt de organisatie mee om het proces uit te kunnen voeren.

REDO Consulting & Coaching verandert dan ook niet de organisatie, maar organiseert de verandering. Zoekt naar optimale verhoudingen om het proces volgens een Lean Management methodiek te ontwikkelen en werkzaam te krijgen.

REDO Consulting & Coaching zet bij dit ontwikkelingsproces daar waar nodig coaches en interim managers in. Ontwikkelt samen met de gebruikers de tools om effectief en efficiënt te werken.

Wilt u meer weten over onze organisatie aanpak? Bel dan 0547 362050.