Life Balance

  • Hoe voelt u zich nu?
  • Is uw vitaliteit voldoende om een prestatie te leveren?
  • Bewegen, voeding, herstel en inspanning moeten in evenwicht zijn. Is het bij in balans?

Een lichaam in balans presteert het beste. Is er sprake van onbalans dan kunnen er ziektes en spanningen optreden. REDO Vitaal.nl adviseert u hoe met gebruik van voeding, bewegen, herstel etc een bijdrage geleverd kan worden aan een betere balans van het lichaam.

Het Life Balance programma van REDO Vitaal.nl omvat een totaal programma waarnaar gekeken wordt. De consultant gaat samen met u na waar de verminderde belastbaarheid ligt. De privé en werk situatie worden geanalyseerd. Het uitgangspunt is de mens in zijn geheel te zien. De fysieke en sociale omstandigheden worden daarbij in ogenschouw genomen.
Een persoon in balans functioneert het beste. Een evenwicht in lichamelijk en fysieke belasting is noodzakelijk. Pas dan zal de persoon zich het beste voelen en positief in zijn vel zitten.

De persoon wordt door middel van coaching en training ondersteund om de verstoring van het evenwicht zelf te kunnen beheersen. Methodieken worden gebruikt die erop gericht zijn de storende factoren of blokkades te vinden. Op deze wijze is hij of zij instaat zijn eigen evenwicht te bepalen en de belastbaarheid op te voeren. Slechts dan is het mogelijk stabiliteit en verbetering te bereiken. De persoon krijgt meer kracht en energie waardoor hij positief in het leven gaat staan.

Door middel van Personal Coaching vanuit REDO Consulting & Coaching kan dit verzorgd worden.

REDO Vitaal.nl richt zich daarbij specifiek op de ondersteuning door middel van voeding. Welke orthomoleculaire voeding zou voor u het beste kunnen zijn om uw vitaliteit te vergroten.

Wilt u meer weten over ons Life Balance programma en ondersteunende preventieve gezondheidsproducten? Bel dan 0547 362050