Consulting & Coaching

REDO Consulting & Coaching biedt verschillende management services, die hun succes in het verleden ruim hebben bewezen. De adviseurs van REDO Sport & Business Consultancy Group hebben niet alleen gedegen kennis van organisaties en bedrijfsprocessen, maar zeker ook inzicht in en kennis over groepsprocessen en gedragsbeïnvloeding.

REDO Consulting & Coaching richt zich op de volgende werkgebieden:

REDO Consulting & Coaching adviseert organisaties bij de opbouw en groei naar een volwassen status. Tijdens de groei kent elke fase zijn eigen aanpak. Samen met het management wordt een Plan van Aanpak opgesteld voor de desbetreffende ontwikkelingsfase. REDO Consulting & Coaching begeleidt tijdens het veranderingsproces het management en de leidinggevenden.

REDO Consulting & Coaching begeleidt individuele personen, teams en / of groepen. De begeleiding vindt plaats
op basis van een analyse van individuele knelpunten en het stellen van taakgerichte doelen. De coach kan als sparringpartner bij complexe beslissingstrajecten of voor zelfreflectie optreden. Coaching is een effectieve manier om mensen duurzaam te motiveren en effectief in beweging te krijgen en te houden.

Staat u op een keerpunt in uw leven of is uw organisatie “over the Top”?
De windrichting van uw leven kan u niet bepalen, wel de stand van de zeilen.
Want hoe staat de wind in uw leven of organisatie?
Hebt u de wind in de zeilen of gaat u liever overstag om een ander en betere koers te varen?
Je weet het natuurlijk nooit.
Maar sta je op het KEERPUNT van uw leven of organisatie.

Neem dan contact op met REDO Consulting & Coaching om verder geloodst te worden door de golven.
Bel 0547 362050.